תנאי שימוש

עודכן בתאריך: 24 מאי 2022 
ברוך הבא ל FamilyBiz [חברת פמילי ביז אחזקות בע"מ  ו/או פמילי ביז ישראל בע״מ] (להלן: "החברה"ו/או "אנו" "אנחנו"). אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותים ו/או במוצרים שלנו המוצעים דרך אתר החברה בכתובת www.FamilyBiz.co.il (להלן:"האתר") ו/או באפליקציה הסלולרית (להלן: "האפליקציה" ויחדעם האתר: "הפלטפורמה").

תנאים ומדיניות קשורים:
מדיניות הפרטיות: קישור.
מדיניות הביטולים וההחזרים: קישור.

** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה.

החברה מציעה פלטפורמת FinTech, המספקת למשתמשים כלים טכנולוגים להתנהלות פיננסית נכונה. מטרת הפלטפורמה היא לאפשר למשתמש לשלוט בצורה אופטימלית על כלכלת המשפחה בהווה ובעתיד. המערכת אוספת באופן אוטומטי את כל המידע הפיננסי של המשתמש, מעבדת אותו וכך לומדת ומנתחת את ההרגלים הפיננסים של המשתמש לשם הקמת 'תכנית כלכלית' ייעודית, בעזרתה יוכל לשפר את התנהלותו הכלכלית היומיומית לרבות את השימוש שעושה הלקוח במוצרים פיננסים.

 1.             הסכמה לתנאי השימוש השימוש בפלטפורמה מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש (להלן: "תנאי השימוש") ולכל חוק ו/או תקנה החלים על השימוש בפלטפורמה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו אנא הימנע משימוש בפלטפורמה או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע בדרכים חלופיות לשביעות רצונך. גישה אל הפלטפורמה והשימוש בשירותים מותרת לאנשים מגיל 14 ומעלה בלבד. בהסכמתך לתנאים אלו הנך מצהיר כי גילך מעל ל-14 שנה. למען הסר ספק, ילדים מתחת לגיל 14 אינם רשאים להירשם לשירות או להשתמש בפלטפורמה. החברה לא תקבל ולא תאחסן במודע (או ללא אישור/בקשת הוריהם), מידע אישי אודות משתמשים שהינם מתחת לגיל 14. אנו רשאים לסגור את חשבונך במידה ומצאנו שגילך נמוך מהגיל המורשה לשימוש בפלטפורמה. אנו רשאים, בכל זמן, לבקש מידע נוסף לשם ווידוא הגיל שלך. על מנת שנוכל לספק לך חלק משירותי החברה, ייתכן שננתר ונתעד את דפוסי ההתנהגות שלך בפלטפורמה. שימוש בפלטפורמה מעיד על הסכמה מפורשת לניתור ותיעוד זה.

2.             החשבון שלך בכדי לבצע שימוש בשירותי הפלטפורמה, עליך להירשם לשירותים וליצור חשבון משתמש. כחלק מתהליך ההרשמה, עליך לספק פרטים מזהים ופרטי התקשרות, ו/או לבצע רישום/כניסה באמצעות שירותים של צדדים שלישיים, כגון פייסבוק. אתה מתחייב כי כלפרטי הרישום שהנך מוסר הינם אמתיים ומדויקים, וכי לא תחשוף את פרטי הכניסה לחשבונך לגורמים אחרים. עליך להודיע לחברה באופן מידי על כל שימוש לא מורשה בחשבונך. ידוע לך ואתה מסכים כי תישא באחריות המלאה והבלעדית על כל פעולה ו/או שימוש שנעשה בחשבונך, בין אם נעשה באישורך ובין אם לאו. החברה לא תהא אחראית לכל אובדן או נזק הנובעים מאי עמידתך בדרישות לעיל. לתשומת לבך, אינך חייב על פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי שלך ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך החופשיים.

3.             השירותים בפלטפורמה הפלטפורמה עשויה להציע שירותים פיננסים כגון ביטוח, ופיננסיות (השירות בהיבטים הביטוחים והפנסיונים לפלטפורמה ניתנים ע״י ״עסק משפחתי סוכנות לביטוח (2016) בע״מ), הלוואות, הצעות בנקאיות ושירותים אחרים. הפלטפורמה מספקת ניתוח פיננסי על מנת לסייע לך בארגון המידע הפיננסי שלך ולסייע לך בקבלת החלטות (להלן:"שירותים"). כל מידע כזה, לרבות קישורים לאתרי אינטרנט אחרים וחומרים שהוצגו בפלטפורמה בדרך של הפניה ו/או שהוצגו לך אישית ביחס לשירותים, אינם מהווים הצעה כלשהי ו/או ייעוץ השקעות, ולא הצעה ו/או ייעוץ לגבי תכניות השקעה ו/או פנסיה ו/או פרישה ו/או ביטוח ו/או רכישת מוצר ו/או שירות מסוים המוצעים על ידי ספקים של הפלטפורמה. אין לראות במידע שניתן בפלטפורמה כהמלצה, חוות דעת או תמיכה מכל סוג שהוא והוא אינו מהווה בשום אופן עצה פיננסית. כל פעולה שנעשית על-ידך, בהתבסס על תוכן זה, נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך המלאה והמוחלטת. החברה אינה ערבה לשלמות או דיוק המידע המוצג בפלטפורמה ואינה נושאת באחריות לשגיאות כלשהן בפעולות שננקטו בהסתמך עליהן. מצבו הכלכלי של כל משתמש הוא ייחודי, וכל ייעוץ הניתן על ידי הפלטפורמה אינו מהווה ייעוץ מקצועי ו/או הדרכה. עליך לשקול קבלת מידע נוסף לפני קבלת החלטה סופית כלשהיא. השירותים יינתנו בהתאם לחבילת השימוש הנרכשת על ידי המשתמש ("חבילת שימוש"). מובהר כי כל חבילת שימוש תאפשר היקף שונה של שירותים. למידע נוסף עבור חבילות השימוש, היקף השירותים הכלול בהם ועלותן ניתן למצוא באזור האישי באפליקציה, תחת הפרופיל האישי של המשתמש. בהתאם לכך, הנך מאשר כי על-פי הדין הישראלי החל, הפלטפורמה אינה מורשית לשמש או להיחשב כפלטפורמה לייעוץ השקעות ורק מי שמוסמך על פי חוק רשאי לתת ייעוץ השקעות. הנך רשאי להשתמש בפלטפורמה ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך, בין באופן מפורש ובין באופן משתמע, כל זכות מלבד אלו המפורטות בהסכם זה. 

4.             בנקאות הפתוחה בישראל יוזמת "הבנקאות הפתוחה" באה להסדיר בין היתר, את נושא שליפת הנתונים הפיננסיים של המשתמשים מהבנקים וחברות כרטיסי האשראי. היוזמה צפויה להיכנס לתוקף במהלך שנת 2021, גם אם באופן חלקי (מנוצרים שונים כמו לדוג׳ התייחסות להלוואות, משכנתאות, השקעות ועוד תשולב ככל הנראה בבנקאות הפתוחה רק בשלבים מאוחרים יותר של היוזמה בשנים הבאות). החברת מלווה, תומכת ומקדמת את "הבנקאות הפתוחה" מראשיתו של פורום הפינטקים לבנקאות פתוחה של בנק ישראל. בתהליך בנקאות הפתוחה ישנם סימני שאלה, מועד השקתה והמועד שבו תהיה זמינה לחברות פינטק כמו פמיליביז, במסגרת הבנקאות הפתוחה, כדי לאפשר לחברה לעדכן את החשבונות השונים מהבנקים וחברות כרטיסי האשראי, על המשתמש להעניק לחברה הרשאה באתר ו/או האפליקציה של הבנק וחברת כרטיסי האשראי. משתמש שיוסיף חשבון בהתבסס על הבנקאות הפתוחה, אם וכאשר האפשרות הזו תיתמך על ידי החברה, לא יצטרך לספק לחברה את פרטי הגישה שלו לאתר הבנק או חברת כרטיסי האשראי. בהתאם, מסמך זה מבחין בין שליפת נתונים במסגרת הבנקאות הפתוחה (במסגרתה המשתמש מעניק לחברה הרשאה באתר המוסד הפיננסי) ובין שליפת נתונים שלא במסגרת הבנקאות הפתוחה (במסגרתה נעשה שימוש בפרטי הגישה של המשתמש לאתר המוסד הפיננסי). 

כחלק מפעילות החברה, פמיליביז התקשרה לצורף שיתוף פעולה בנוגע לשליפת הנתונים הפיננסיים של לקוחותיה עם בנק דיסקונט לישראל בע"מ (ח.צ. 520007030) (להלן "הבנק"). כחלק משיתוף פעולה זה, יובהר כי:
4.1.  פמיליביז מתחייבת בזאת, ליידע את הבנק בהקדם האפשרי, בבקשה להפסקת שליפת הנתונים הפיננסיים של לקוח המבקש זאת.
4.2.  פמיליביז מתחייבות בזאת, כי השימושבשליפת הנתונים הפיננסיים, הינו לצורך מתן ואספקת השירותים בפלטפורמה בלבד, בכפוף לתנאי שימוש אלה.
4.3.  פמיליביז הינה האחראית הבלעדית לשירותי הפלטפורמה הניתנים ללקוחותיה ולכל עניין אשר מצוי ו/או נמצא בשליטתה של פמיליביז, לרבות כל פגם במהימנות המידע במערכותיה ו/או באבטחת מערכותיה ו/או כל ליקוי בשירותי הפלטפורמה. הבנק יהיה אחראי כלפי הלקוח אך ורק לנזק או הוצאה שנגרמו ללקוח בפועל, זאת בשל פגיעה במהימנות המידע ו/או באבטחת המידע, ככל שהפגם כאמור נובע מגורמים המצויים בשליטת הבנק. הלקוח מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה להוצאה ו/או נזק כלפי הבנק, שאינם מצויים תחת אחריותו, בהתאם לאמור לעיל.
4.4.    יובהר,כי הסרת האפליקציה של פמיליביז ממכשיר הלקוח ו/או התנתקות מהשירות ו/או הפסקת צריכת המידע אינה מבטלת את הסכמת הלקוח להעברת המידע ו/או את הרשאת הגישה של פמיליביז אל המידע של הלקוח המצוי בבנק. על מנת לבטל את הגישה, יש לפנות לפמיליביז בבקשה מתאימה ו/או לפנות לאתר הפעולות של הבנק על מנת להשלים באמצעותו את תהליך ביטול ההרשאה.

עוד יובהר כי הבנק אינו צד להתקשרות שבין פמיליביז לבין הלקוח, פמיליביז אינה פועלת בשם הבנק ו/או מטעמו והבנק אינו אחראי על פעילותה של פמיליביז או כל ליקוי בה.

5.             תשלום עבור הפלטפורמה: רכישה או ביטול של מנוי, ומנוי "פרימיום" בפרט , יתנהל בכפוף למדיניות השימוש של חנות האפליקציות במכשירך  (Apple store או Google play), שצורפה עבורך בסיפא של סעיף זה. יובהר, כי עליך לוודא מול חנות האפליקציות, לפני ביצוע העסקה, כי תנאי הרכישה והביטול מוסכמים עליך. גובה התשלום עבור הפלטפורמה יתבצע בהתאם לחבילת השימוש הרצויה על ידי המשתמש ובהתאם לסוג המנוי (חודשי או שנתי, כמפורט להלן) כאמור בסעיף 20 להלן. החברה רשאית לשנות מעת לעת את גובה התשלום שהיא גובה עבור חבילות השימוש (כולן או חלקן) וסוגי המנויים. שינתה החברה את גובה התשלום, תפרסם הודעה על שינוי כאמור ושינויים כאמור יחולו החל מהתאריך הקובע עליו תודיע החברה בפרסום הרלוונטי. החיוב לא ישתנה באופן אוטומטי ללא אישור המשתמש אך המנוי הקודם יכול להיות מבוטל בתקופת החידוש הבאה. ביטול ו/או אי חידוש מנוי בהתייחסותם בסעיפים אלה ובאפליקציה הינם זהים ומתייחסים לאותה פעולה; ביטול ו/או אי חידוש משמעותם עצירת התשלום בעבור מנוי אשר מתחדש אוטומטי, לדוג׳ מנוי חודשי שמחייב את המשתמש אחת לחודש ביטול ו/או אי חידוש למקרה זה יפסיק את החיוב הבא (העתידי), בזמן התקופה שעליה שילם המשתמש עדיין יהיה רשאי לעשות שימוש באפליקציה ובמנוי אותו רכש ושילם עד לשלב זה. ההרשמה לשירותים יכולה להתבצע במסגרת של מנוי חודשי אשר יתחדש כל חודש באופן אוטומטי עד לביטולו על ידי המשתמש כאמור בסעיף 6 להלן ("מנוי חודשי") או במסגרת מנוי שנתי אשר יקנה למשתמש גישה לשירותים למשך 12 חודשים ממועד ביצוע התשלום, ויתחדש באופן אוטומטי מדי 12 חודשים עד לביטול החידוש על ידי המשתמש כאמור בסעיף 6 להלן ("מנוי שנתי"). בגין עסקה לרכישת מנוי אשר מתבצעת במהלך חודש קלנדרי, מועד תחילת המנוי יהיה בהתאם למועד הרכישה. מועד החידוש או ביטול בהתאמה, יהיה בהתאם למועד רכישת המנוי: חודש לאחר מכן באותו היום או שנה לאחר מכן. דוגמה: רכישת מנוי במודלחודשי ב04 למרץ 2020, המנוי יהיה בתוקף עד ה03 לאפריל 2020 בחצות ויתחדש אוטומטית אלא אם בוטל קודם לכן. רכישת מנוי במודל שנתי ב 04 למרץ 2020, המנוי יהיה בתוקף עדה 03 למרץ 2021 (שנה לאחר מכן) בחצות בלילה שבין ה 03 ל04 למרץ ויתחדש אוטומטית לשנה נוספת אלא אם בוטל קודם לכן, לפני סוף תקופת המנוי השנתי הראשון. החברה רשאית מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להציע למשתמשים קופונים ו/או הטבות להלן (״הטבה״ ו/או ״הטבות״) אשר יקנו הנחות או הטבות מסוימות ברכישת המוצרים והשירותים השונים באתר ו/או האפליקציה ו/או השירות. פירוט אודות הקופונים ואופן מימושם יהיה בהתאם להוראות החברה כפי שיימסרו למשתמשים מעת לעת. החברה רשאית להציע את הטבה למשתמשים מסוימים בלבד או לקבוצה מסוימת של משתמשים. כמו כן, החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תנאי ההטבות או לבטלם. מובהר בזאת כי ההטבות אינן ניתנות להמרה לסכום כספי בשום שלב, וכל הטבה שלא נעשה בה שימוש לא יקנה למשתמש כל זכות שהיא. לפרטים נוספים היכולים להשתנות בהתאם למדיניות השימוש של החנויות ניתן לקרוא בקישורים הבאים:מנויים במכשירי איפון: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/il/terms.html
כאמור בסעיף 30 להלן מנויים במכשירי.
אנדרואיד: https://support.google.com/googleplay/answer/2476088?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=iw
כאמור בסעיף 31. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי לא נוכל לספק לך את השירות. 

6.             תקופת ניסיון:
החברה רשאית להציע תקופת ניסיון, בתקופת הניסיון הפלטפורמה פתוחה לשימוש מלא בהתאם לחבילת השימוש המוצעת. תקופת הניסיון מסתיימת בהתאם למוצע למשתמש, ללא התניות כלשהן, לרבות באגים שנתגלו בפלטפורמה או אי-זמינות שלהפלטפורמה במהלך תקופת הניסיון. למען הסר ספק, מובהר כי בתקופת הניסיון, יהיו פתוחים לשימוש רק השירותים הנכללים במסלול המוצע למשתמש, כפי שיתעדכנו מעת לעת. לכל משתמש תהיה שמורה הזכות לתקופת ניסיון אחת או יותר לפי החלטת החברה, ולעניין שימוש יראו גם צד ג' הפועל לטובת אותו משתמש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק תקופת ניסיון בכל מקרה שבו תמצא לנכון כיקיים חשש שמשתמש הפר את הוראות תנאי השימוש. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את תקופת הניסיון, אם תראה בכך לנכון.

7.             ביטול השירות והחזרים כספיים: המשתמש רשאי לבטל את  המנוי, לרבות את מנוי ה"פרימיום", דרך חנויות האפליקציות בלבד, וזה כיוון שאין ביכולת החברה לבטל מנוי וזאת עקב הגדרות ושיטת העבודה של חנויות האפליקציות השונות, קבלת החזר כספי על ידי משתמש יתאפשרו. לאחר ביטול מנוי בחנויות האפליקציות, הרשאות המנוי ישארו זמינות עד לסוף תקופת המנוי (חודש או 12 חודשים בהתאם למנוי שנכרש) כפי שהוגדרה קודם לכן והמנוי לא יתחדש לתקופה נוספת. לאחר תקופת המנוי הרשאות המנוי יסגרו לשימוש המשתמש. למדיניות הביטולים וההחזרים המלאה של החברה בקישור הבא: קישור.


8.             שירותים בנושאי ביטוח ופנסיה בפלטפורמה:
כחלק משירותי הפלטפורמה מוצעים למשתמשים שירותים ומוצרים ביטוחים ופנסיונים, יש להדגיש כי עפ״י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) תשמ״א-1981 סעיף 24: לא יעסוק אדם בישראל, בעצמו או על ידי אחר, בתיווך לענין ביטוח בין כל אדם לבין מבטח (להלן – עיסוק בתיווך) אלא אם כן הוא אחד מהמנויים בפסקאות (1) או (2) שלהלן, ובהתאם לתנאים המפורטים בהן: (1)   יש בידו רשיון לפי סימן זה – בהתאם לתנאי הרשיון; (2)   הוא יועץ פנסיוני – ובלבד שהעיסוק בתיווך נעשה כחלק מהייעוץ הפנסיוני ובהמשך לו, על פי הסכם ייעוץ פנסיוני כמשמעותו בסעיף 27 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, שנערך בהתאם להוראות החוק האמור. בהתאם להגדרת החוק השירות והעיסוק בהיבטים/המוצרים/התמיכה וכו׳ בנושאים ביטוחים והפנסיוניים ניתנים ע״י חברה/סוכנות ביטוח צד ג׳ [עסק משפחתי סוכנות לביטוח (2016) בע״מ] (להלן: "הסוכנות״) אשר עומדת בכלל הגדרות החוק ובבעלותה כלל הרישיונות הנחוצים לפעילות בתחום. הסוכנות היא הגוף אשר נותן אתה שירותים בנושאי הביטוח והפנסיה, וזו באישור והסכמת החברה, ובהתקשרות חוזית בהתאם להנחיות החוק. למען הגילוי הנאות, הסוכנות הינה בבעלות אחד מבעלי המנויות בחברה אך ההתקשרות הוסכמה אושרה ע״י דירקטוריון החברה. יש להדגיש כי השימוש בפלטפורמה מעיד על הסכמתך כי פרטיך יועברו ל״סוכנות״ וזו לשם מתן שירות ותמיכה בהיבטים המצוינים בסעיף זה , ביטוחים ופנסיונים, ובהיבטים אלה בלבד, ללא שימוש אחר מכל סוג שהוא.  

9.             זכות גישה- רישיון:
בהתאם לתנאים המנויים מטה, אנו מעניקים לך רישיון מוגבל, בלתי ניתן להעברה, לא בלעדי וניתן לביטול, להשתמש בפלטפורמה לצרכים אישיים ולא מסחריים, למעט אותם שימושים מסחריים אשר הותרו במפורש ובכתב במסמך זה או בפלטפורמה. 

10.          קוד פתוח: חלק מרכיבי הפלטפורמה, או השירותים והמוצרים המסופקים על ידי הפלטפורמה, עשויים לכלול רכיבים הכפופים לרישיון קוד פתוח. רכיבים אלה עשויים לכלול תמונות, גופנים, קטעי וידאו, קוד פונקציונלי וכד'.הרישיונות נכללים בדרך כלל בקובצי השירות או המוצר שסופקו לך, והם זמינים גם כאן https://www.familybiz.co.il/legal/opensource. רכיבים אלה מורשים בנפרד לרישיון האמור לעיל, ויש להם תנאים משלהם. באמצעות השימוש בשירותי הפלטפורמה, אתה מסכים לציית לרישיונות של מקורות פתוחים רלוונטיים שעשויים לחול. חלק מהתכונות בפלטפורמה עשויות להשתמש ב- Maps Google. השימוש כפוף לתנאים וההגבלות של Google Maps (Google MapsTerms), אותם יש לקרוא בנוסף לתנאי השימוש. על ידי שימוש בפלטפורמה אתה מסכים בזאת להוראות ולתנאים של Maps Google כפי שמופיעים כאן (https://www.google.com/intl/en-US_US/help/terms_maps/).

11.          שימושים אסורים בפלטפורמה: ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים:
·      לעשות שימוש מסחרי בפלטפורמה ו/או בתוכן הפלטפורמה;
·      להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן הפלטפורמה, כולו או חלקו;
·      להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן הפלטפורמה;
·      להציג תוכן מהפלטפורמה בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן הפלטפורמה בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי בפלטפורמה ו/או המחסירים דבר כלשהוא;
·      לשבש או להפר כל זכות שלמשתמש אחר בפלטפורמה, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים בפלטפורמה ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים;
·      לפגוע בכבודו או בפרטיותו שלמשתמש אחר ו/או להשתמש בפלטפורמה ו/או בתוכן הפלטפורמה כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
·      שימוש בפלטפורמה או בתוכן הפלטפורמה לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
·      אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר, מחיקת חשבון המשתמש שלך, ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

12.          זמינות הפלטפורמה ומניעתגישה:
12.1.      אנו עושים מאמצים רבים לספק לך חווית שימוש איכותית בפלטפורמה. עם זאת, הפלטפורמה אינה חסינה מתקלות ו/או בעיות. אתה מסכים שהחברה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין שיבושים באתר ו/או בפלטפורמה או בכל חלק מהם. עשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת, מידע עשוי להימחק ו/או שירותים מסוימים עשויים לעבוד באופן חלקי או לא בכלל בין היתר בשל:
·      כשל חומרה, לרבות, בין היתר,כשלים של מחשבים (לרבות המחשב שלך), שרתים, רשתות, קווי תקשורת וחיבורים, וציוד אלקטרוני ומכני אחר;
·      כשל בתוכנה, לרבות בין היתר באגים, טעויות, וירוסים, בעיות תצורה, אי-תאימות של מערכות, שירותים או יישומים, הפעלה של חומות אש או תכניות סינון, קודים בלתי קריאים או אי-סדרים במסמכים מסוימים או בתכנים אחרים;
·      עומס יתר של מערכות חשמל והפסקת אספקת חשמל תקינה;
·      נזקי מזג אוויר, רעידות אדמה, מלחמות, התקוממות, מהומות, מהומות אזרחיות, תאונה, אש, נזקי מים, פיצוץ, התמוטטות מכאנית או אסונות טבע;
·      מגבלות ממשלתיות אורגולטוריות;
·      כל סיבה אחרת שהיא מעברלשליטתנו (להלן ביחד: "שיבושים").
12.2.      שימוש באינטרנט לעסקאות בנקאיות, חושף את המשתמש לסיכונים הגלומים במבנה האינטרנט ושימוש במכשיר אישי המאפשר חיבור לרשת. באחריותך לשמור על הסיסמאות ועל כל מידע לגבי החשבונות האישיים שלך ולאסור על שימוש בלתי מורשה במידע זה בהתקן האישי שלך.
12.3.      לאחר סגירת חשבונך בפלטפורמה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחסום גישה לתכונות מותאמות אישית שנוצרו על-ידי הפלטפורמה ו/או כל תכונה אחרת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. זאת, לרבות סנכרון נתונים, סנכרון נייד וכל מוצר ו/או שירותים אחרים המחייבים גישה לאינטרנט ו/או שסופק ועל ידי צד שלישי.

13.          שינויים והפסקת פעילות: החברה רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת הפלטפורמה, כולה או חלקה, בכל זמן וללא מתן הודעה. הפלטפורמה ותוכנה ניתנים לשימוש כמו שהם (As Is) והחברה רשאית לשנות ו/או למחוק כל תוכן בפלטפורמה, הן אם מדובר בתוכן של הפלטפורמה עצמה והן אם מדובר בתוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמשים אחרים. החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של הפלטפורמה ו/או תוכנה. כמו-כן, החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע בפלטפורמה. מוצרים ושירותים המוצעים, כמו גם עמלות, חיובים, שיעורי ריביות ודרישות סף בנקאיות, עשויים להשתנות לפי מיקום גאוגרפי ולא כל השירותים המוצעים בפלטפורמה מוצעים בצורה זהה ו/או בכלל במיקומים גאוגרפיים שונים. כל הסתמכות על הפלטפורמה ו/או תוכן הפלטפורמה, נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. בהתאם לסעיף 8, תנאי השימוש יחולו כל עוד הנך מחזיק בחשבון פעיל בפלטפורמה. אנו רשאים להשהות או לסיים את הזכות שלך לשימוש בפלטפורמה (כולל גישה לחשבונך) בכל עת ומכל סיבה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. לאחר סיום זכויותיך תחת תנאי השימוש, תחסם גישה לחשבונך וגישתך אל הפלטפורמה או כל אחד משירותיה יחסמו גם הם. אתה מעיד ומאשר כי סגירת החשבון שלך יכולה להיות כרוכה גם במחיקה של תוכן המשתמש המקושר לחשבונך האישי ממאגר המידע שלנו, והכל בהתאם לשיקולך דעתנו הבלעדי. החברה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל צד ג' בקשר עם תוכן המשתמש המקושר לחשבונך האישי.

14.          בעלות: למעט תוכן המשתמש (כמוגדר להלן), אתה מצהיר כי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים, בפלטפורמה ובתוכנו, הם בבעלות מלאה שלנו. תנאי שימוש אלה (או גישתך לפלטפורמה) אינם מעניקים לך או לכל צד שלישי זכויות, בעלות או עניין בזכויות קניין רוחני אלה, למעט זכויות הגישה המוגבלות המפורטות במפורש בסעיף "הרישיון" לעיל. כל הזכויות שאינן מועברות בהתאם להוראות תנאי השימוש, הינם בבעלות מלאה של החברה.

15.          סודיות: אתה מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם או גוף כלשהו, כל מידע אשר הגיע או יגיע לרשותך בין בעל פה, בכתב או בכל צורה או בכל מדיה אחרת, במסגרת שימושך בפלטפורמה או עם החברה, בין במישרין או בעקיפין, לרבות מידע שנוצר על ידי ו/או מידע שהגיע לידך מאחרים הקשורים במישרין או בעקיפין לחברה, לשירותים או לאתר. "מידע" - משמעו כל מידע הקשור, במישרין או בעקיפין, לרעיונות, נתונים, לקוחות, משתמשים, ספקים, תכניות, שרטוטים, חומרים, תוכן הפלטפורמה, תוכן, מידע טכני, אינפורמציה בנוגע לחברה או לאתר וכל מידע אחר, הקשור לעסקי החברה או לעסקי משתמשי הפלטפורמה, לרבות גורמים שלישיים עמם החברה נמצאת במערכת יחסים חוזית. אתה מתחייב לשמור על סודיות המידע שיימסר לך או שייחשף בפניך, ולנקוט בכל האמצעים הדרושים לאבטחת שמירת הסודיות של המידע.
16.          תוכן משתמש:
16.1.      החברה אינה אחראית למידע או תוכן שהועלה לפלטפורמה ע"י משתמשים ו/או שנעשה בו שימוש ע"י משתמשים בפלטפורמה (להלן: "תוכן משתמשים"). החברה אינה אחראיות על תוכן המשתמשים, לרבות דיוקו, נכונותו ו/או עדכנותו. ההסתמכות על תוכן המשתמשים הינה על אחריותך הבלעדית. החברה תהיה רשאית לבקש ממשתמש אסמכתאות המוכיחות את אמיתות המידע שמסר במקרה הצורך ובעצם השימוש בפלטפורמה אתה מסכים לתנאי זה. בעת שימושך בפלטפורמה ומסירת מידע או העלאת תוכן משתמש, על אחריותך למסור מידע אמין ומדויק למיטב ידיעתך. מסירת מידע שקרי, מסולף, כזה הנחשב לשון הרע או כזה הפוגע בזכויות היוצרים של אחר, עשויה להביא לנזקים אשר תישא באחריות להם.
16.2.      גיבוי תוכן משתמשים: החברה אינה מחויבת לגבות את תוכן המשתמשים, ותוכן המשתמש שלך עשוי להימחק בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אתה האחראי הבלעדי ליצירה ולתחזוקה של עותקי הגיבוי של תוכן המשתמש שלך, אם תרצה בכך. איסוף ושמירת מידע המשתמש שלך כפוף למדיניות הפרטיות שלנו https://www.familybiz.co.il/legal/privacy.

17.          רישיון: בעצם השימוש בפלטפורמה, אתה מסכים ומצהיר כי הנך מעניק לחברה (ואתה מצהיר בזאת שיש לך את הזכות להעניק) ללא כל תשלום, רישיון בלתי ניתן לביטול ולא בלעדי, להשתמש (לרבות לשם שימוש מסחרי) בתוכן המשתמש שלך כל עוד הוא נאסף באופן אנונימי וסטטיסטי (היינו מבלי היכולת לשייך את התוכן למשתמש כזה או אחר), ביצירות נגזרות של תוכן זה, להפיץ את התוכן, להציג בציבור, לשלב אותו עם או ביצירות אחרות, או כל שימוש אחר, לרבות הענקת רישיונות משנה בזכויות האמורות לעיל. ואתה מוותר בזאת על כל טענה, ו/או ציפיות בדבר זכויות, לרבות זכויות מוסריות, המיוחסות לתוכן המשתמש שלך, וכי לא תהא לך כל זכות להגביל ו/או לדרוש כל פיצוי או תמורה בעבור השימוש בתוכן זה.

18.          מדיניות שימוש בפלטפורמה:
18.1.       אתה מסכים לא להשתמש בפלטפורמה כדי לאסוף, להעלות, לשדר, להציג או להפיץ כל תוכן משתמש (i) המפר זכויות כלשהן של צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים, סוד מסחרי, זכות הפרטיות, זכות הפרסום או כל זכות קניין רוחני או זכות קניינית אחרת; (ii) שאינו חוקי, מטריד, מאיים, מזיק, פולשני לפרטיותו של אדם אחר, וולגרי, משמיץ, שקר, מטעה בכוונה, דיבה מסחרית, פורנוגרפי, מגונה, פוגע בעליל, מקדם גזענות, קנאות, שנאה או פיזית פגיעה מכל סוג שהוא כנגד כל קבוצה או אדם או אחרת היא התנגדות; (iii) המזיק לקטינים בכל דרך שהיא; או (IV) המהווה הפרה של כל חוק, תקנה או חובות או הגבלות המוטלות על ידיצד שלישי כלשהו.
18.2.       בנוסף לכך, אתה מסכים שלא: (i) להעלות, לשדר או להפיץ למערכת כל וירוסים או כל תוכנה המיועדת לפגוע או לשנות את מערכת ההפעלה או את הנתונים; (ii) להשתמש בפלטפורמה כדי לאסוף, או להרכיב מידע או נתונים לגבי משתמשים אחרים, כולל כתובות דואר אלקטרוני, ללא הסכמת המשתמש; (iii) להפריע, או ליצור עומס מופרז על שרתים או רשתות המחוברים לאתר, או להפר את תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות או הנהלים של רשתות אלה; (IV) לנסות להשיג גישה לא מורשית לאתר (או למערכות מחשב אחרות או לרשתות המחוברות או משתמשות יחד עם הפלטפורמה), בין אם באמצעות סיסמה או באמצעים אחרים; (vi) להטריד או להפריע לשימוש של משתמש אחר והנאה מהפלטפורמה; (V) להשתמש בתוכנה או בסוכנים אוטומטיים או בסקריפטים כדי ליצור חשבונות מרובים בפלטפורמה, או ליצור חיפושים אוטומטיים, בקשות או שאילתות (או להפשיט, לגרד או לאתר את הנתונים) מהפלטפורמה. 
19.          פרסומות וקישורים של אתרים ושירותי צד שלישי ומשתמשים אחרים
19.1.      הפלטפורמה עשויה להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ו/או שירותים של צדדים שלישים, ו/או להציג מודעות עבור צדדים שלישיים (להלן: "קישורים ומודעות של צד שלישי"). מובהר כי, קישורים ומודעות של צד שלישי אינם בשליטתה של החברה והחברה אינה אחראית לאף קישור או מודעה שתפורסם או תופץ בפלטפורמה. החברה מספקת גישה לקישורים של צדדים שלישיים ולמודעות לנוחיותך בלבד, ואינה בודקת, מאשרת, מפקחת, מקיימת, מצהירה או מייצגת מצגים כלשהם ביחס לקישורים ומודעות של צד שלישי. שימוש בקישורים ו/או במודעות של צד שלישי הוא על אחריותך הבלעדית. אנו ממליצים שבשימוש בקישורים ומודעות של צד שלישי, תיישם רמה מתאימה של זהירות ושיקול דעת. בעת לחיצה על קישור לקישורים ומודעות של צד שלישי יופיעו תנאי השימוש של כל קישור, לרבות נוהלי הפרטיות ואיסוף הנתונים של הנהוגים אצל הצד השלישי.
19.2.      חלקים מסוימים של הפלטפורמה ו/או השירותים עשויים להיות נתמכים על ידי קישורים ממומנים והצעות ממפרסמים וצדדים שלישיים המבוססים על נתוני המשתמש שלך. בהתאם לכך, מספקת הפלטפורמה קישורים למפרסמים ולפלטפורמות של צדדים שלישיים. יש לפרש את ההצעות כאמור כהמלצות בלבד. איננו שולטים במוצרים ושירותים של צדדים שלישיים המוצגים או המוצעים בפלטפורמה ו/או כחלק מהשירותים. אתה מאשר כי על ידי הסכמה להצעה של צד שלישי כלשהו שנעשתה באמצעות הפלטפורמה, תוכן המשתמש שלך עשוי להיות מופץ עם צדדים שלישיים נוספים אשר עשויים להיות כפופים לחוקי פרטיות ומדיניות פרטיות מחמירים פחות. קבלת הצעה כלשהי כאמור, הינה באחריותך המלאה, ותנאי השימוש והמדיניות של הצד השלישי יחולו לגביך, לרבות נוהלי הפרטיות ואיסוף מידע .
19.3.      אם תחליט להשתמש במוצר או בשירות של צד שלישי כלשהו, ​​אתה מעיד ומאשר כי: (א) אתה האחראי הבלעדי ליחסיך עם אותו צד השלישי, (ב) לא תעשה שימוש במוצרים ובשירותים של צד שלישי באופן המפר או פוגע בזכויות שלנו או בזכויות של צד שלישי כלשהו, ​​או עבור כל פעילות בלתי חוקית, פלילית או מזויפת אחרת, וכן (ג), אלא אם נודיע לך אחרת, אתה נושא באחריות מלאה לתשלום כל החיובים הרלוונטיים בקשר עם השירותים ו/או המוצרים.
19.4.      כל משתמש בפלטפורמה הוא האחראי הבלעדי לכל תוכן המשתמש שלו. החברה, אינה אחראית על תוכן המשתמש ואינה מתחייבת על דיוקו או איכותו. האינטראקציה בינך לבין משתמשים אחרים בפלטפורמה היא ביניכם בלבד ואתה מסכים כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדה שקרתה כתוצאה מהאינטראקציה כאמור. במידה וקיים סכסוך בינך לבין משתמש אחר בפלטפורמה, לחברה שמורה הזכות, אך לא החובה להתערב לסייע בפתרון הסכסוך.
19.5.      בשימושך בפלטפורמה, הנך משחרר ומפטיר את החברה ועובדיה מכל טענה, מחלוקת, חובה, זכות, אחריות, תביעה ו/ או עילה מכל סוג ואופי אחר (לרבות פציעות אישיות, מוות ונזק לרכוש), שהתעוררה או נובעת באופן ישיר או עקיף עם הפלטפורמה ו/או השירותים המוצעים בה (לרבות כל אינטראקציה, פעולה, או מחדל של משתמשים אחרים או פרסומות וקישורים של אתרים ושירותי צד שלישי).
19.6.      נכון לשעה זאת, החברה משתמשתבשירותים של צדדים שלישיים, על מנת לאחסן את המידע אודותיך ואודות פעילותך בפלטפורמה. בעצם שימושך בפלטפורמה זו, אתה מודע ונותן את הסכמתך, כי אתה יודע שהמידע שנאסף אודותיך עובר ומאוחסן אצל צדדים שלישיים. למידע נוסף אודות איסוף המידע שלך והשימוש בו, ראה את מדיניות הפרטיות של החברה. https://www.familybiz.co.il/legal/privacy 

20.          תשלומים ומנויים:
20.1.      דמי השירות בפלטפורמה מחויבים בש״ח או במטבע המוגדר על ידך במכשירך, וחשבונך יחויב במועד ביצוע העסקה לשירותים מידיים או נקודתיים, או לחילופים בתחילת כל חודש קלנדרי עבור מנוי מתחדש. עליך לשלם עבור השירותים באמצעות אמצעי תשלום שאושר על ידינו ו/או ע״י חנויות האפליקציות, כדוגמת כרטיס חיוב (debit), כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום אחר המוצע כחלק מתהליך הרישום לחשבון שלך. אם תספק לנו פרטי רישום או תשלום לא מדויקים, שקריים, לא מעודכנים או לא מלאים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להביא לסיום את כל הרישיונות שהוענקו לך במסגרת השימוש בפלטפורמה ולסגור את חשבונך. אם אישרת הרשאת חיוב חוזר, אנו עשויים להשתתף בתוכניות הנתמכות על ידי ספק כרטיס האשראי שלך (לדוגמה, שירותי Updater, חיוב חוזר וכו') כדי לעדכן את פרטי התשלום שלך אצלנו ואתה מאשר המשך חיוב של חשבונך באמצעות המידע המעודכן שהתקבל מטעם ספק האשראי כאמור.
20.2.      בהתאם להגדרת תנאי המנוי בעת רישום לפלטפורמה, למעט אם הסתיימה ההתקשרות בינינו לפני מועד חידוש המנוי, תחדש החברה את המנוי התקופתי של משתמשים חוזרים בפלטפורמה באופן אוטומטי, בהתאם למחירים הרלוונטיים באותה העת (להלן: "דמי המנוי החדשים"). דמי המנוי החדשים יחויבו מאמצעי התשלום שסיפקת לנו במועד רישום לפלטפורמה. בהרשמה למנוי חדש (בהרשמה חדשה או חוזרת) המנוי/המשתמש יבחר את המנוי אשר מעוניין בו, כל מנוי יהיה במחיר שונה ובתנאים שונים. יש לקרוא את ההטבות אשר מוצעות בכל מנוי ומנוי.

21.          אכיפה: אנו שומרים לעצמנו את הזכות (אך אין לנו כל מחויבות) לבדוק את תוכן המשתמש ולחקור או לנקוט פעולה מתאימה נגדך על פי שיקול דעתנו הבלעדי, אם אתה מפר את מדיניות השימוש המקובלת (להלן) או כל מסמך אחר מתן תנאים אלה או ליצור חבות אחרת עבורנו או לכל אדם אחר. פעולה זו עשויה לכלול הסרה או שינוי של תוכן המשתמש ו/או סגירת החשבון ו/או דיווח לרשויות אכיפת החוק, אם וככל שיידרש. אתה מודע ומאשר כי הפלטפורמה עשויה לעשות שימוש בתוכנה לאיסוף מידע אודות פעילותיך בפלטפורמה ולנתח מידע זה לצורך התאמת השירותים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מאשר כי הפלטפורמה עושה שימוש בטכנולוגיות שונות לשם זיהוי ו/או סיווג המשתמשים בפלטפורמה, לרבות אך לא רק, שמירת קבצים המכילים מידע ביחס לאופן השימוש שלך באינטרנט (Cookies) במכשירך האישי, כתובת ה- IP שלך (לרבות אך לא רק ל- GoogleAnalytics), ואתה נותן בזאת את הסכמתך לשימוש בטכנולוגיות כאמור, כמו גם בטכנולוגיות אחרות, כפי שיתעדכנו מעת לעת, למטרות דומות. במידה ותרצה להשבית את אפשרות החברה לעשות שימוש בטכנולוגיות זיהוי כאמור, יש לנטרל את האופציה של שימוש בקבצי ה- Cookie בדפדפן האינטרנט שלך.

22.          משוב ביקורות: בכל מקרה בו תספק לנו משוב של השירותים ו/או תציע לחברה הצעה הנוגעת לאופן השימוש בפלטפורמה (להלן: "משוב") אתה מסכים בזאת כי לחברה תעמוד הזכות לעשות כל שימוש ולנצל באופן מלא, לרבות באופן מסחרי, את כל המידע שסיפקת במשוב, בכל אופן אותו תמצא לנכון. אתה מודע ומאשר כי המשוב שתספק לחברה אינו מוגדר כסודי ואתה לא תגיש לחברה במסגרת המשוב כל מידע או רעיון הנחשב בעינייך לסודי ו/או כמידע שעשוי להיחשב סודי או בבעלות צד שלישי.

23.          פרטיות בפלטפורמה ומאגרי מידע: החברה מכבדת את פרטיותך ומחויבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של החברה בפלטפורמה אנא ראה את מדיניות הפרטיות https://www.familybiz.co.il/legal/privacy של החברה. המידע שתמסור בעת שימושך בפלטפורמה ובתוכנו, יישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות של החברה. אינך נדרש על-פי חוק למסור מידע זה, אך אם תבחר שלא לעשות זאת, ייתכן שלא תוכל ליהנות מחלקים מהפלטפורמה ו/או משירותים מסוימים אותם מציעה החברה. ייתכן שתמצא בפלטפורמה קישורים (לינקים) לאתרים אחרים. קישורים אלו מוצגים בפלטפורמה לנוחיותך בלבד. החברה אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים והעובדה שהפלטפורמה מכיל קישורים אלו אינה מעידה על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות הננקטת על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.

24.          קניין רוחני: כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה ובתוכן הפלטפורמה, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה לכל אחד מן האמורים לעיל - הינם של החברה בלבד, או של צד שלישי אשר העניק לחברה זכות שימוש בהם. החברה מכבדת את זכויות היוצרים של אחרים, ומבקשת שמשתמשי הפלטפורמה ינהגו באופן דומה. הפלטפורמה, המידע, התוכנה, חומרים ותכנים אחרים שפורסמו בפלטפורמה עשויים להיות מוגנים על פי חוק זכויות היוצרים בישראל. בכפוף לשימושו ההוגן המותר על פי אותם חוקים, אין להעתיק, לשנות, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי, ללא אישור מבעל הזכויות המוגנות.

25.          מצגים ושיפויים: הנך מתחייב בזאת לציית לכל חוק ו/או תקנה העשויים לחול על שימושך בפלטפורמה ו/או בתוכנו או בתוכן הלימודי, לרבות תנאי שימוש אלו. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש או הוראות כל דין, החברה לא תהיה אחראית על נזקים, הפסדים או הוצאות שייגרמו כתוצאה מהפרה או אי הסכמה של משתמש לתנאי השימוש ולמדיניות השמירה על הפרטיות, כפי שהם מופיעים בפלטפורמה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט סבירות, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על-ידך בפלטפורמה ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

26.          הגבלת אחריות הפלטפורמה והתוכן המפורסם בה הינם על בסיס  "AS-IS"ו "AsAvailable", וכי עד למידה המרבית המותרת בחוק, בשום מקרה לא תהיה החברה (לרבות כל חברי ההנהלה, בעלי התפקידים בה, סוכנים, עובדים וספקים) אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו, במישרין או בעקיפין, עבור כל אובדן רווח, אובדן נתונים, או לכל נזק ישיר ו/או עקיף הנובע או קשור לשירות ו/או לאתר ו/או חוסר יכולת של ךלהשתמש בהם. ידוע לך ואתה מסכים כי אתה האחראי הבלעדי לכל ההחלטות או הפעולות שהתקבלו או יתקבלו על-ידך כתוצאה ו/או בקשר לשימוש בשירות ובפלטפורמה ו/או אי-היכולת להשתמש בהם. אנו (והספקים שלנו) לא מתחייבים כי הפלטפורמה תעמוד בדרישות שלך, תהיה זמינה על בסיס ללא הפרעות, בזמן, בטוחה או ללא שגיאות, או תהיה מדויקת, אמינה, ללא וירוסים או קוד אחר מזין, שלם, משפטי, או בטוח. גישה אל הפלטפורמה ושימושך בה יהיו באחריותך ואתה תהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק למכשיר או למערכת המחשב שלך, או לאובדן נתונים הנובעים מהם. אם החוק החל מחייב אחריות כלשהי ביחס לפלטפורמה, כל אחריות כאמור מוגבלת למשך תשעים (90) ימים מתאריך השימוש הראשון. החברה לא תהא אחראית ולא תחויב בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק,ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם משימושך בפלטפורמה. על-אף האמור, ככל שיימצא שהחברה אחראית, גבול הנזק יהיה מוגבל לחמישים דולר (50 דולר). קיום של תביעה אחת יותר לא ישנה את גבולה אחריות כאמור.

27.          תחום שיפוט:
על כל שימוש בפלטפורמה ו/או כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי. כל תביעה נגדנו חייבת להיות מובאת תוך שנה אחת (1) מיום עילת התביעה. על אף האמור לעיל, החברה רשאית להגיש תביעה כנגדך בהתאם לסעיף השיפוי בתנאים אלה, בכל בית משפט שידון בתביעה של צד ג' כנגד החברה.

28.          שינויים בתנאי השימוש: החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה בפלטפורמה, בתוכן הפלטפורמה ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. משכך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושך בפלטפורמה לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש בפלטפורמה או פנה אלינו לסיוע.

29.          תוקף תנאי השימוש: הוראות תנאי שימש אלה יישארו בתוקף מלא כל עוד אתה עושה שימוש בפלטפורמה. מבלי לפגוע באמור לעיל, אנו עשויים להשעות או לבטל את זכויותיך להשתמש בפלטפורמה (כולל החשבון שלך) בכל עת מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתנו הבלעדי. עם סיום זכויותיךעל פי תנאים אלה, החשבון שלך וזכותך לגשת לאתר ולהשתמש בו, או פונקציות ספציפיות של השירות שלו, יסתיימו באופן מידי. אתה מבין שכל סיום של החשבון שלך עשוי להיות כרוך במחיקת תוכן המשתמש שלך המשויך לחשבון שלך ממאגרי הנתונים שלנו. החברה לא תהיה אחרית כלפיך לגבי כל סיום של הזכויות שלך לפי תנאים אלה, כולל לסיום חשבונך או למחיקת תוכן המשתמש שלך. גם לאחר שהזכויות שלך תחת תנאים אלה יסתיימו, התנאים האלה יישארו בתוקף.

30.          תנאי שימוש של Apple: אם הנך עושה שימוש בשירותים באמצעות מכשיר סלולרי של היצרנית "אפל",אז אתה ואנחנו מעידים ומסכימים כדלקמן: תנאי שירות אלו מוסכמים בינינו לבינך ולא עם Apple Inc. ("Apple"). Apple אינה אחראית לאפליקציה. במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין תנאי חנות האפליקציות של Apple, תנאי השירות של חנות האפליקציות יגברו, אך ורק ביחס להוראות המתנגשות. הרישיון שהוענק לך עבור השימוש באפליקציה מוגבל לרישיון שאינו ניתן להעברה לשימוש בכל מוצרי iOS שבבעלותך או בשליטתך ובתאם לתנאי השימוש של Apple, למעט אפליקציות שניתן לגשת, לרכוש ולהשתמש בהם על ידי חשבונות אחרים המשויכים לרוכש באמצעות שיתוף משפחתי. במקרה של אי-עמידה בתנאי אחריות (ככל שחלה) אתה רשאי להודיע על כך ל-Apple, ו-Apple תחזיר לך את מחיר הרכישה עבור האפליקציה (אם שילמת תשלום כלשהו). למעט כמפורט לעיל, ל-Apple אין כל מחויבות ו/או אחריות כלשהי ביחס לאפליקציה וכל תביעות, הפסדים, התחייבות, נזקים, עלויות או הוצאות אחרות הנובעים מאי-עמידה בכל אחריות, לא יהיו באחריותה של Apple. Apple אינה אחראית לטיפול בתביעות כלשהן על ידך או על ידי צד שלישי כלשהו הנוגע לאפליקציה או להחזקתך ו/או לשימוש באפליקציה, לרבות(א) תביעות בגין אחריות למוצר (ב) כל טענה שהאפליקציה אינה עומדת בדרישה משפטית אורגולטורית (ג) תביעות הנובעות מהגנת הצרכן או חקיקה דומה. במקרה של טענה של צד שלישי, כי האפליקציה או החזקתך והשימוש שלך באפליקציה מפרים את זכויות היוצרים שלצד שלישי זה, Apple לא תהיה אחראית לחקירה, הגנה והסדרה של כל טענה להפרת זכויות היוצרים. עליך לציית לתנאי ההסכם של צד שלישי כאשר אתה משתמש באפליקציה (לדוגמה, אין להפר את הסכם שירותי הנתונים האלחוטיים שלך בעת השימוש באפליקציה). Apple וחברות הבת שלה הן צדדים שלישיים לתנאי השימוש. עם הסכמתך לתנאים אלה, ל-Apple תהיה הזכות (והיא תיחשב כאילו קיבלה את הזכות) לאכוף את חוקי המסופים האלה כצד שלישי. אתה מצהיר ומתחייב כי (א) אינך ממוקם במדינה הכפופה לאמברגו ממשלתי של ממשלת ארה"ב, או שנקבעה על ידי הממשל בארה"ב כמדינה "תומכת טרור" (ב) אינך רשום ברשימת הרשויות הממשלתיות בארה"ב של צדדים אסורים או מוגבלים.

31.          תנאי שימוש של Android: אם אתה משתמש בשירות על מכשיר Android, אז אתה ואנחנו מעידים ומסכימים כי: תנאים שירות אלו מוסכמים בינינו ובינך ולא עם Google LLC ואו כל ספק תוכן אחר (להלן:"הספק"), כולל כאשר Google LLC פועלת כסוכן של הספק (להלןיחד: "Google"). Google אינה אחראית לאפליקציה, אינה נושאת בחובות או התחייבויות כלפיך תחת תנאי השימוש, לרבות אך לא רק בקשר עם התחייבות לספק לךשירות ותחזוקה. במקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין תנאי השירות של GoogleApp Store (להלן: "GoogleTerms"), יגברו הוראות תנאי Terms Google, אך ורק ביחס להוראות המתנגשות. הרישיון שניתן לך עבור האפליקציה הוא רישיון לא בלעדי, עולמי ובלתי מוגבל, לביצוע, הצגה ולשימוש באפליקציה במכשיר הנייד שלך. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה נגד Google ביחס לשירות או לתנאים, לרבות, אך לא רק לתביעות הקשורות לתחזוקה ותמיכה, הפרת קניין רוחני, אחריות, הגנת הצרכן, ומגבלות רגולטוריות ומשפטיות. במקרה של תביעה של צד שלישי, שהאפליקציה או החזקתך והשימוש באפליקציה מפרים זכויות של צד שלישי זה, Google לא תהיה אחראית לחקירה, הגנה והסדרה של כל תביעה בגין ההפרה כאמור. עלייך לציית לתנאי השימוש של צד שלישי בעת השימוש באפליקציה (לדוגמה, אין להפר את הסכם שירותי הנתונים האלחוטיים שלך בעת השימוש באפליקציה).

32.          תקשורת וקידום מכירות: על ידי הרשמה לפלטפורמה, אתה מסכים לקבל הודעות דואר אלקטרוני עם תוכן קידום מכירות הקשור באופן ישיר או עקיף לשירותים שלנו. כולל, לדוגמה, הצעות שירות, חדשות על מוצרים ושירותים אחרים המוצעים על ידינו ואו על ידי שותפינו ואו הספקים הנבחרים שלנו. תוכל לבטל את ההצטרפות לתקשורת זו בכל עת באמצעות הקישור'ביטול רישום' המסופק בהודעות, או על ידי יצירת קשר עמנו בדואר האלקטרוני. לאחר מכן, לא נשלח עוד הודעות לקידום מכירות. אנו עשויים לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לא מסחריות הנחוצות למען סיפוק השירותים.

33.          שונות: תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש בפלטפורמה ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל פה או בכתב, הנוגעת לשימוש בפלטפורמה ובתוכנו. 

34.          יצירת קשר:
בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות אל החברה בדוא"ל: contact@familybiz.co.il